Skip to content


   ŠKOLENIA  2013 – 2014
26. – 27. 11

Dovoľujeme si oznámiť, že v termíne  26. – 27. 11. 2013 naša organizácia pre prevádzkovateľov lanových dráh na Slovensku vykonáva:Vstupnú a periodickú prípravu s overením odbornej spôsobilosti v zmysle  Vyhl. 205/2010  na získanie odbornej kvalifikácie  Elektrotechnik ( § 24 ) a  Samostatný elektrotechnik ( § 25 ) pre el. zariadenia do 1000 V bez  nebezpečenstva výbuchu ( E2, E8, E11 )

Miesto konania:          Ski areál OPALISKO – Závažná Poruba

Náklady na školenie: účastnícky poplatok ( včítane stravy ): 135,-€

 

ĎALŠIE PRIPRAVOVANÉ ŠKOLENIA:

Požiadavky pre odbornú  prípravu a overenie odb. spôsobilosti v zmysle § 26 Vyhl. 205/2010 je nutné  nahlásiť  do  15.11.2013 ( termín stanovíme po sumarizácii požiadaviek )

 

Taktiež je  nutné vopred  nahlásiť požiadavky  na získanie odbornej spôsobilosti pracovníkov na:

 

a)    na riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe ( manažér      prevádzky LD),

b)    na riadenie a obsluhu lanovej dráhy (vedúci prevádzky LD),

c)    na riadenie chodu lanovej dráhy ( operátor LD)

d)    ďalší prevádzkový personál ktorého činnosť určí prevádzkovateľ   lanovej dráhy  (staničný pracovník, údržbár, sprievodca a pod.)

e)    pracovník na obsluhu a opravu lyžiarskych vlekov

 

( termín stanovíme po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom )


november až december 2011 Naša spoločnosť vykonávala montáž, nových lyžiarskych vlekov Tatralift LVH60 a LVP  v lokalite Jurgow PL.
november 2011 Previedli sme rekonštrukciu elektropohonu, v lyžiarskom stredisku Látky SKI areál Hotel ROYAL dodávateľ technológie ELEKTROPOHONY SLOVAKIA s.r.o.   Pri rekonštrukcií boli aj doplnené bezpečnostné prvky v súlade s SMERNICOU Európskeho parlamentu a rady 2000/9/ES  z marca 2000 a uverejnených ( 2009/C51/05 ) harmonizovaných noriem.

Králiky
November 2011
Slovensko
Naša spoločnosť vykonala revízie a revízne skúšky lanovej dráhy Doppelmayr, lyžiarskych vlekov Doppelmayr a Tatrapoma.

.


Srdiečko – Kosodrevina
Jun 2011
Slovensko
14.6.2011 sme previedli revízne skúšky strojnotechologických časti lanovej dráhy Tatrapoma v stredisku Chopok Juh . Srdiečko – Kosodrevina.

.


Školenie obslúh lanový dráh v lyžiarskom stredisku Malá Lučivná
November 2011
Slovensko

.


Nastavovanie trate lyžiarskeho vleku
August 2011
Poľsko
Tatralift H 130 lokalita Jurgow

.


Výmena ložísk v náboji poháňacieho kolesa
12 – 16 sep. 2011
Kubínska hoľa

.